Office of General Affairs(Teaching/Administration):

  

Tel: 0571-88981220/88981115

Add: East-1A-104/102

Zhou Yongming,E-mail: mixclass@zju.edu.cn

Jin Yiping,E-mail: ckcj@zju.edu.cn

Zhang Zhiying,E-mail: zjuzzy@zju.edu.cn

Ye Jingjia,E-mail: yej001@zju.edu.cn

Lou Yangyi,E-mail: louyangyi@zju.edu.cn

Jiang Yizheng,E-mail: jyz@zju.edu.cn

  

Youth League Committee:

Tel: 0571-88206778/88206413

Add: East-1A-112/114

Zhang Hui, E-mail: zhanghui0512@zju.edu.cn

Tang Zhe, E-mail: tangzhe@zju.edu.cn

Wang Qiao, E-mail: wangxiaoqiao@zju.edu.cn

Wang Hongyang, E-mail: zjuwhy@zju.edu.cn

Jiang Hanting, E-mail: panpanpan@zju.edu.cn

Lu Jiaying,E-mail: lujiayingzju@zju.edu.cn

Ni Zhendan,E-mail: nzd@zju.edu.cn

  


 College Administration and Party General Leaders:

 

President Wu Zhaohui

 

Executive Dean  Ge Jian

 

  

Vice Secretary of Party Branch Li Wenteng

 

  

Deputy Dean Ying Songmin

 

  

Deputy Dean Zhang Fan